Skip to content

Usluge u Stibo centru

Trenažni programi

  • funkcionalni trening, 
  • poboljšanje performansi i
  • prevencija povreda.

Rehabilitacija

  • mišićne povrede,
  • povrede koštanog tkiva i
  • povrede zglobova.

Korektivni program

  • posturalni poremećaji

Dijagnostika

  • deformiteti kičme i
  • posturalni poremećaji u statičkim i dinamičkim uslovima.