Skip to content

Rehabilitacija

Mišićno skeletna fizioterapija-rehabilitacija:

  1. Reumatska oboljenja (degenerativna oboljenja zglobova-artroze, zapaljenska oboljenja zglobova-artritisi)
  2. Bolni sindromi u zglobovima,ligamentima (vratni, lumbalni,bol u ramenu, laktu, kuku, kolenu, skočnom zglobu)
  3. Problemi i bolovi kičmenog stuba
  4. Osteoporoza
  5. Povrede mekih tkiva (istegnuća, kontuzije, rupture…)

Postraumatska stanja (prelomi, povrede, stanja nakon operacija)