Skip to content

Dijagnostika

  • Deformiteti kičme
  • Posturalni poremećaji u statičkim i dinamičkim uslovima

Deformiteti kčme, deformiteti stopala… Muka za roditelje, muka za decu, a u nekim slučajevima i opasnost po zdravlje.

Prvi korak u rešavanju bilo kakvih problema je prepoznavanje problema. Kod nas, u Stibu, bavimo se upravo ovim i to na različite načine: od kliničkih testova, do merenja sofosticiranom opremom koju koristimo.

Posturalni poremećaji mogu se ispoljiti i u statičkim i u dinamičkim uslovima. Naše telo je i statički i funkcionalno povezano i deluje kao jedinstven sistem. Problem u jednom delu, ili segmentu, može lančano izazvati niz problema na sasvim drugom delu i to u vidu asimetrija, disbalansa, kompenzatornih položaja ili kretanja.

Pored neposrednog, kliničkog, testa, omogućavamo vam i 3D skeniranje kičme Spinal Mouse sistemom: neinvazivnom, udobnom tehnikom gde se pože proveriti stanje kičme i to u različitim položajima. Kičma može biti bez deformiteta, ali pokretljivost može biti asimetrična, što takođe može izazvati problem na drugom mestu ili kasnije, tokom života.

Najveća prednost ovog sistema je što se merenja mogu vršiti u više ravni, tako da imamo uvid u kompletno stanje kičme, bez zračenja i uz mogućnost ponovljenih merenja tokom rada i dobijanja povratnih informacija o efektima treninga.

Čak i kod odraslih, ovim sistemom možemo ustanoviti slabost mišićnog sistema odgovornog za posturu u stojećem i sedećem položaju.

Pored svega navedenog, primenjujemo i posebno prilagođene testove dinamičke stabilnosti i mobilnosti, prilagođene svakom pojedincu, bez obzira da li ima 7 ili 77 godina; bez obzira da li je vrhunski sportista ili je samo zainteresovan da očuva zdravlje sistema za kretanje.

Posebnu pažnju obraćamo na dijagnostiku deformiteta, ili disfunkcionalnosti stopala. “Ravni tabani” kod nas nisu problem. Rešavamo ih brzo i lako, ali uz temeljan i veoma ozbiljan pristup. Iza lakih rešenja obično se krije ogromna energija koju poklanjamo svakome ko dodje u STIBO.

Dođite i uverite se.