Skip to content

Dejan Ilić

Doktorant na Fakultetu za Sport Univerziteta u Beogradu; oblasti istraživanja: biomehanika i motorna kontrola. Trener sa 30 godina prakse, od toga 20 godina u elitnim fudbalskim klubovima u pet zemalja.