Skip to content

CPM

aparat za kontinuirani pasivni pokret

(CPM) je savremen aparat-robot u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji za pasivno kontinuirano pokretanje zglobova.

Primenjuje se tokom prve faze rehabilitacije, posle  trauma mišićno-koštanog sistema i operacija zglobova donjih ekstremiteta. Tretmani koji se sprovode svakodnevno povećavaju početno ograničeno kretanje zgloba i na taj način se sprečavaju negativni efekti imobilizacije zglobova kao što su ukočenost, oticanje, loša ishranjenost zglobnih hrskavica, gubitak kolagena ili tromboembolička bolest.

Terapija omogućuje sigurne pokrete tokom faze zarastanja tkiva obezbeđivanjem pasivnog otpora, i na taj način smanjuje postoperativni bol i minimizira šanse za upalu.

Tretman može da traje i do 60 minuta i može da se ponovi u toku dana u zavisnosti od patologije, a parametri na aparatu mogu da se podese da budu određenog intervala, dužine trajanja, ugla sa ili bez pauze, koja može biti na početku, u toku ili na kraju obima pokreta koji je u tom momentu za zglob najoptimalniji.

Najčešće indikacije su:  totalna zamena kolena / kukova,  artrotomija  i artroskopija  zgloba,  plastična rekonstrukcija ligamenata,  hirurško lečenje preloma, pseudoartroze.